Referendum 2015

Referendum 2015

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

Zarządzenie burmistrza.

Składy obwodowych komisji ds. referendum.

Wyjaśnienia KBW dotyczące informowania o składach OKW.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

Składy obwodowych komisji ds. referendum po uwzględnieniu wyjaśnień KBW.

Zarządzenie Burmistrza Ropczyc z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum.

Zarządzenie Burmistrza Ropczyc z dnia 3 września 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum.

Zarządzenie Burmistrza Ropczyc z dnia 4 września 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum.

Składy obwodowych komisji ds. referendum po uwzględnieniu zarządzeń Burmistrza Ropczyc o wygaśnięciu członkostwa w obwodowych komisjach.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2015-08-11 14:29:36 | Data modyfikacji: 2015-08-11 15:35:11.
Zawiadomienie o losowaniu

Zawiadomienie o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum

 
Zawiadomienie o losowaniu.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Kaszowska | Data wprowadzenia: 2015-08-08 09:02:40 | Data modyfikacji: 2015-08-11 15:35:11.
Informacja

Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Jolanta Kaszowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:58:48 | Data modyfikacji: 2015-08-11 15:35:11.
Zarządzenie Burmistrza Ropczyc w sprawie
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie orzędowych obwieszczeń
referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych
do udziału w referendum

Zarządzenie burmistrza

Wykaz miejsc

 

Opublikowane przez: Jolanta Kaszowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:38:07 | Data modyfikacji: 2015-08-11 15:35:11.
Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
komisji wyborczych do spraw referendum
 
OBWIESZCZENIE OBWODY GŁOSOWANIA.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Kaszowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:06:06 | Data modyfikacji: 2015-08-03 10:09:12.
Data wprowadzenia: 2015-08-03 10:06:06
Data modyfikacji: 2015-08-03 10:09:12
Opublikowane przez: Jolanta Kaszowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: