Opinie RIO

Opinie RIO

Opinie RIO - 2017 r.

Uchwała Nr R/III/27/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku - w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na 2017 rok.

Uchwała Nr R/III/33/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku - w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr R/III/20/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku - w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Ropczyce określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2017-2023

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2016-12-20 09:08:19.
Opinie RIO - 2016 r.

Uchwała Nr R/III/24/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku - w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na 2016 rok

Uchwała Nr R/III/40/2015 z dnia grudnia 2015 roku - w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce na lata 2016 - 2022

Uchwała Nr R/III/9/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku - w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Ropczyce określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2016 - 2022

Uchwała Nr III/13/2016 z dnia 5 października 2016 roku - w sprawie: informacji Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr R/III/47/2017 z dnia 17 maja 2017 roku - w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2016-01-08 09:03:39.
Opinie RIO - 2015 r.

Uchwała Nr R/III/22/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku - w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na 2015 rok.

Uchwała Nr R/III/29/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku - w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce na lata 2015-2021

Uchwała Nr R/III/74/2015 z dnia 11 marca 2015 roku - w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Ropczyce określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2015 - 2021

Uchwała Nr III/33/2015 z dnia 01 października 2015 roku - w sprawie: informacji Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr III/31/2016 z dnia 09 maja 2016 r. - w sprawie: wydania opinii o przedłożonym prze Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:20:24 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:53:12.
Opinie RIO - 2014 r.

Uchwała Nr R/III/21/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku - w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Ropczyce na 2014 rok

Uchwała Nr R/III/36/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku - w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr R/III/100/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku - w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Ropczyce na 2014 r.

Uchwała Nr R/III/29/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku - w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Ropczyce określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ropczyce na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr III/5/2014 z dnia 29 września 2014 roku - w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2014-03-05 09:55:38 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:56:15.
Opinie RIO - 2013 r.

Uchwała Nr III/45/2013 z dnia 10 października 2013 roku – w sprawie: informacji Burmistrza Ropczyc o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr III/45/2014 z dnia 21 maja 2014 roku – w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ropczyc sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:54:57 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:56:17.
Data wprowadzenia: 2014-03-04 11:54:57
Data modyfikacji: 2016-01-08 08:56:17
Opublikowane przez: Beata Malec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: