Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium - część tekstowa i graficzna

 Opis

 Nr uchwały rady

 Część tekstowa

 Część graficzna

 Uchwalenie studium XL/402/2001
z 28-12-2001 
uchwała
ustalenia
 uwarunkowania uwarunkowania 1
uwarunkowania 2
 kierunki kierunki 1
kierunki 2
kierunki 3
kierunki 4
kierunki 5
kierunki 6
kierunki 7
kierunki 8 - oznaczenia
infrastruktura techniczna infrastruktura 1
infrastruktura 2
 I-sza zmiana XXX/309/12
z 30-11-2012
uchwała
ustalenia
granice obszaru
uwarunkowania
kierunki
infrastruktura techniczna
         
         

 

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2014-08-08 09:41:27 | Data modyfikacji: 2016-04-20 07:39:44.
Data wprowadzenia: 2014-08-08 09:41:27
Data modyfikacji: 2016-04-20 07:39:44
Opublikowane przez: Ireneusz Jasik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: