Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) istnieje obowiązek prowadzenia wykazu przez organy administracji od szczebla Ministra, poprzez Wojewodów i Marszałków Województw oraz Starostów Powiatowych po Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w Art. 19 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie (Dz.U. z 2006 Nr 50 poz. 360). 

 

 


 
Wykaz dokumentów Urzędu Miejskiego w Ropczycach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie w Gminie Ropczyce.
 
   Wszystkie wprowadzone karty informacyjne Gminy Ropczyce

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:05:36 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:48.
Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:05:36
Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:48
Opublikowane przez: Andrzej Król
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: