Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze sportu w 2017 r.
2017-09-12 10:56:59
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projekyu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017-09-11 10:42:23
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu sportu w 2017 roku.
2017-08-14 13:22:15
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017-04-03 12:38:07
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących sportu w 2017 roku.
2016-12-19 12:20:13
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w 2017 roku na podst. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2016-12-19 12:19:09
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego sportu
2016-11-03 12:22:30
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016-10-04 11:36:06
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn." Zajęcia sportowe w piłce nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z programem profilaktyki przeciwalkoholowej".
2016-08-30 09:37:22
  ...więcej

Oferta złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.).
2016-06-21 13:19:45
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Warsztaty z kulturą na co dzień dla uczniów Szkoły Podstawowej w miejscowości Brzezówka".
2016-06-02 07:43:15
  ...więcej

Oferta złożona na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 2003 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.239 ze zm.)
2016-05-31 14:18:34
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Zajęcia świetlicowe "Z kulturą na co dzień" dla uczniów szkół podstawowych.
2016-05-06 09:02:52
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
2016-04-04 14:20:17
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadan publicznych z zakresu sportu w 2016 roku.
2015-12-21 11:08:24
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2015-12-11 09:33:08
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych dotyczących sportu
2015-11-10 13:06:16
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego
2015-10-06 11:55:21
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących sportu
2015-09-09 09:59:15
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ropczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2015-04-13 17:31:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: