Projekty budżetu

Projekty budżetu

Projekt budżetu na 2017 rok

Tekst uchwały dot. projektu budżetu Gminy na 2017 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2017 rok

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2017 rok

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2017 rok - dotacje

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 2017

Tabela nr 6 - Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego 2017

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce w 2017 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2017 roku

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:10:42.
Projekt budżetu na 2016 rok

Tekst uchwały dot. projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2016 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 rok

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2016 rok

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2016 rok - dotacje

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

Tabela nr 6 - Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce w 2016 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2016 roku

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2016-01-08 08:11:30 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:12:02.
Projekt budżetu na 2015 rok

Tekst uchwały dot. projektu budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 rok

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki budżetu Gminy na 2015 rok - dotacje

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej

Tabela nr 6 - Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropczyce w 2015 roku

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2015 roku

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2015-01-27 11:42:58 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:12:35.
Projekt budżetu na 2014 rok

Projekt Budżetu Gminy Ropczyce na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Beata Malec | Data wprowadzenia: 2013-12-04 10:03:10 | Data modyfikacji: 2016-01-08 08:12:29.
Data wprowadzenia: 2013-12-04 10:03:10
Data modyfikacji: 2016-01-08 08:12:29
Opublikowane przez: Beata Malec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: