Skrzynka Podawcza

Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r. Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Urząd Miejski w Ropczycach wdrożył Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Skrzynka ta zbudowana jest w oparciu o projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nazwie e-PUAP. Platforma wymiany korespondencji elektronicznej udostępniona jest na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal. Obecnie poszerzane są możliwości i funkcjonalność skrzynki nad czym piecze sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby wykorzystać funkcjonalność elektronicznej skrzynki podawczej i złożyć dokument elektroniczny należy:

  1. Założyć konto użytkownika na platformie e-PUAP (konto udostępniane jest bezpłatnie).
  2. Składane dokumenty podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem.
  3. Do dokumentu można załączyć następujące formaty załączników (załączniki ze złośliwym oprogramowaniem będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone):
  • dokument MS Word 6.0/95/97/2000/XP - *.doc, *.rtf
  • dokument MS Excel 95/97/2000/XP - *.xls
  • dokument tekstowy - *.txt
  • plik graficzny - *.jpg (*.jpeg), *.tif (*.tiff), *.gif
  • pliki skompresowane ZIP - *.zip pliki skompresowane RAR - *.rar

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2013-10-18 14:08:28 | Data modyfikacji: 2013-10-18 14:28:14.
Data wprowadzenia: 2013-10-18 14:08:28
Data modyfikacji: 2013-10-18 14:28:14
Opublikowane przez: Andrzej Król
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: