Wykaz telefonów

Wykaz telefonów

Numery telefonów - Urząd Miejski w Ropczycach

Lp. Stanowisko/Wydział Nr Pokoju Numer telefonu
1. BURMISTRZ 208 Łączy Sekretariat
2. I ZASTĘPCA BURMISTRZA 208 Łączy Sekretariat
4. SEKRETARZ 202 (17) 22 10 553
5. SKARBNIK 112 (17) 22 10 541
6. SEKRETARIAT 208 (17) 22 10 550
7. BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK (17) 22 10 510
8. BIURO RADY 108 (17) 22 10 535
9. URZĄD STANU CYWILNEGO 13 (17) 22 10 538
10. KASA   (17) 22 10 544
11. KADRY I SZKOLENIA 104 (17) 22 10 522
12. ZESPÓŁ DS. PROMOCJI 101 (17) 22 10 559
13. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 107 (17) 22 10 512

REFERAT SPRAW ORGANIZAYCJNYCH I OBYWATELSKICH

14. ZAOPATRZENIE 1 (17) 22 10 525
15. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 2 (17) 22 20 273
16. POŻYTEK PUBLICZNY 3 (17) 22 10 523
17. KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ 3 (17) 22 10 523
18. EWIDENCJA LUDNOŚCI 18 (17) 22 10 526
19. DOWODY OSOBISTE 18 (17) 22 10 527
20. ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZANIE IMPREZ MASOWYCH 105 (17) 22 10 520
21. WOJSKOWOŚĆ 106 (17) 22 10 524
22. ARCHIWUM ZAKŁADOWE 108 (17) 22 10 535

REFERAT PODATKÓW

23.

PODATKI
z terenu Miasta Ropczyce (osiedla: Św. Barbary, Brzyzna, Chechły, Czekaj, Granice, Pietrzejowa, Północ, Śródmieście, Witkowice) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu całej Gminy Ropczyce.

110 (17) 22 10 546
24.

PODATKI
z terenu Gminy Ropczyce (sołectwa: Brzezówka, Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola, Lubzina, Łączki Kucharskie, Mała, Niedźwiada, Okonin).

115 (17) 22 10 545
25. PODATKI
od środków transportowych, pobór i egzekucja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego
103 (17) 22 10 548
26. PODATKI
odpady komunalne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
103 (17) 22 10 548

REFERAT DRÓG I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

27. OŚWIETLENIE ULICZNE 16 (17) 22 10 530
28. DODATKI MIESZKANIOWE, LOKALE SOCJALNE 16 (17) 22 10 530
29. DROGI 17 (17) 22 10 532
30. CZYSTOŚĆ I ZIELEŃ MIEJSKA 17 (17) 22 10 533

REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

31. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 207 (17) 22 10 561
32. DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW 206 (17) 22 10 564
33. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 206 (17) 22 10 564
34. NUMERACJA BUDYNKÓW 206 (17) 22 10 564
35. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZ., ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ 205 (17) 22 10 562
36. DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

204

205

(17) 22 10 560

(17) 22 10 562

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

37 INWESTYCJE
kubaturowe, kanalizacyjne, wodociągowe
8 (17) 22 10 565

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

38 WYCINKA DRZEW 203 (17) 22 10 557
39. UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH 203 (17) 22 10 556

REFERAT ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

210 (17) 22 20 275

REFERAT PROGRAMÓW POMOCOWYCH I ROZWOJU

4 - 6 (17) 22 10 558
40. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4 (17) 22 20 271

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

112 - 114 (17) 22 10 540

MIEJSKO – GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY

116 (17) 22 10 515
 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2014-02-01 22:50:53 | Data modyfikacji: 2016-08-29 12:23:54.
Data wprowadzenia: 2014-02-01 22:50:53
Data modyfikacji: 2016-08-29 12:23:54
Opublikowane przez: Andrzej Król
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: