Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie
 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-19 10:36:38.
Obwieszczenie
 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2018-02-19 10:02:03.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy
Ropczyce na lata 2016 - 2020."

1. Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc.

2. Opinia Inspektora Sanitarnego.

3. Opinia RDOŚ.

4. Projekt LPR Gminy Ropczyce

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-06-28 14:55:07.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Instalacje do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystywania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym zakładzie Produkcyjnym w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1. 


 

ROS.6220.12.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-02-01 10:11:04 | Data modyfikacji: 2017-02-01 10:12:36.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na potoku Gnojnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica-Broniszów w m. Gnojnica w km 2+830.


 

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2017-01-20 15:29:34 | Data modyfikacji: 2017-02-01 10:17:39.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie połaczenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach Ropczyce i Gnojnica.

ROŚ.6220.9.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:40:42 | Data modyfikacji: 2016-11-23 13:44:02.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu postepowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach Ropczyce i Gnojnica.

ROŚ.6220.9.2016

ROŚ.6220.9.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-10-20 14:30:06 | Data modyfikacji: 2016-10-20 14:32:11.
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu osiedla przy ulicy Skorodeckiego w Ropczycach.


 

ROŚ.6220.6.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-10-12 13:22:10 | Data modyfikacji: 2016-10-12 14:08:38.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjne    w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Instalacje do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystywania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym zakładzie Produkcyjnym w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1.  


 

ROŚ.6220.12.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-05 15:48:12 | Data modyfikacji: 2016-09-05 15:50:32.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w m. Niedźwiada oraz Nr 1347R Mała-Łączki Kucharskie w m. Niedźwiada.


 

ROŚ.6220.8.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-09-01 15:04:06 | Data modyfikacji: 2016-09-01 15:10:35.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

Obwieszczenie dotyczy sprawy nr ROŚ.6220.7.2016 - wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka.

Treść obwieszczenia.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:12:59 | Data modyfikacji: 2016-09-01 15:10:35.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
dowodowego.

Obwieszczenie dotyczy sprawy nr ROŚ.6220.7.2016 - zakończono postępowanie dowodowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka.

Treść obwieszczenia.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2016-08-25 14:08:55 | Data modyfikacji: 2016-08-25 14:15:03.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
dowodowego

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w m. Niedźwiada oraz Nr 1347R Mała-Łączki Kucharskie w m. Niedźwiada.

ROŚ.6220.8.2016

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:28:50 | Data modyfikacji: 2016-08-25 14:15:03.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy DP Nr 1360R a DP 1343R poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach Ropczyce i Gnojnica.


 

ROŚ.6220.9.2016

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:57:29 | Data modyfikacji: 2016-08-25 14:15:03.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w m. Niedźwiada oraz Nr 1347R Mała-Łączki Kucharskie w m. Niedźwiada.


 

 
ROŚ.6220.8.2016

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-07-26 15:07:25 | Data modyfikacji: 2016-07-26 15:09:08.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu farm fotowoltanicznych o mocy 200 kW o powierzchni do 0,5 ha każda, na działce nr ew. 829/3 w miejscowości Mała.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-07-04 21:15:49 | Data modyfikacji: 2016-07-26 15:10:44.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu o wydajności powyżej 15 ton na dobę wraz z urządzeniami do recyklingu betonu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 383 w Ropczycach.

ROŚ.6220.16.2015

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2016-02-18 11:47:31 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:23:13.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji kontroli pojazdów z warsztatem naprawy samochodów, samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodów osobowych i dostawczych oraz stanowiska techniczne (odkurzacz, kompresor), dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i gminnej, towarzyszącej infrastruktury technicznej (urządzenia reklamowe, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.) przełożenie uzbrojenia terenu kolidującego z zadaniem inwestycyjnym, budowa kanalizacji deszczowej, zmiana ukształtowania terenu – działki według ewidencji gruntów nr 495/5, 497/12, 498/10, 499/8 i 500/5 oraz zjazdy działki nr ewid. 499/7, 498/9 i 3198 obręb 0001 Ropczyce.


 

ROŚ.6220.12.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-02-05 15:02:13 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:23:13.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w miejscowości Lubzina i Brzezówka.


 

ROŚ.6220.17.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:55:59 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:23:13.
Obwieszczenie

Obwieszczenie w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji kontroli pojazdów z warsztatem naprawy samochodów, samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodów osobowych i dostawczych oraz stanowiska techniczne (odkurzacz, kompresor), dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej  i gminnej, towarzyszącej infrastruktury technicznej (urządzenia reklamowe, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.) przełożenie uzbrojenia terenu kolidującego z zadaniem inwestycyjnym, budowa kanalizacji deszczowej, zmiana ukształtowania terenu – działki według ewidencji gruntów nr 495/5, 497/12, 498/10, 499/8 i 500/5 oraz zjazdy działki nr ewid. 499/7, 498/9 i 3198 obręb 0001 Ropczyce, podaje się do publicznej wiadomości , że w dniu 11.12.2015 r. wpłynęło uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.


 

ROŚ.6220.12.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-18 14:06:46 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:23:13.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu postepowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w miejscowościach Lubzina i Brzezówka. 

ROŚ.6220.17.2015

ROŚ.6220.17.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-18 14:02:39 | Data modyfikacji: 2015-12-18 14:04:28.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie zbiorników retencyjnych i pompowni wody wraz z ich zasilaniem energetycznym  w miejscowości Lubzina, sieci wodociągowej wraz  z przyłączami, pompowniami wody i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Łączki Kucharskie oraz sieci przemysłowej od projektowanych zbiorników   w miejscowości Lubzina poprzez miejscowości Okonin, Łączki Kucharskie, do Niedźwiady Dolnej ( przysiółek Niedźwiada Budy).


 

ROŚ.6220.6.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-02 15:19:32 | Data modyfikacji: 2015-12-18 14:04:28.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych, budynku stacji kontroli pojazdów z warsztatem naprawy samochodów, samoobsługowej bezdotykowej myjni samochodów osobowych i dostawczych oraz stanowiska techniczne (odkurzacz, kompresor), dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej i gminnej, towarzyszącej infrastruktury technicznej (urządzenia reklamowe, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe itp.) przełożenie uzbrojenia terenu kolidującego z zadaniem inwestycyjnym, budowa kanalizacji deszczowej, zmiana ukształtowania terenu – działki według ewidencji gruntów nr 495/5, 497/12, 498/10, 499/8 i 500/5 oraz zjazdy działki nr ew. 499/7, 498/9 i 3198 obręb 0001 Ropczyce.


 

ROŚ.6220.12.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-11-24 12:37:23 | Data modyfikacji: 2015-12-18 14:04:28.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjneg w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina i Brzezówka.


 

ROŚ.6220.17.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-11-05 14:57:19 | Data modyfikacji: 2015-12-18 14:04:28.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o zakończeniu postepowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiorników retencyjnych i pompowni wody wraz z ich zasilaniem energetycznym  w miejscowości Lubzina, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowniami wody i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Łączki Kucharskie oraz sieci przemysłowej od projektowanych zbiorników   w miejscowości Lubzina poprzez miejscowości Okonin, Łączki Kucharskie, do Niedźwiady Dolnej ( przysiółek Niedźwiada Budy).

ROŚ.6220.6.2015

ROŚ.6220.6.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-11-04 15:10:35 | Data modyfikacji: 2015-11-04 15:17:41.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w m. Niedźwiadzie.

ROŚ.6220.15.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-29 13:14:29 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:20:00.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakłądu Produkcyjnego Podzespołów Metalowych wraz z częścią biurowo - socjalną i obiektami pomocniczymi, zlokalizowanego w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej.

ROŚ.6220.10.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:14:59 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:18:33.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i oględzinach w terenie, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 429 szt. drzew rosnących na działkach o nr ew. 41, 154, 140, 242/2, 243, 214/2 położonych w Okoninie oraz o nr ew. 1411, 1412, 1415, 1380, 1478, 1363, 1364 położonych w Brzezówce, których właścicielami są osoby prywatne.      

SKMBT_C454e15100813330.pdf

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-10-08 14:40:10 | Data modyfikacji: 2015-10-08 14:43:55.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica i Ropczyce.


 

ROŚ.6220.9.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:22:36 | Data modyfikacji: 2015-09-10 14:23:21.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś w m. Niedźwiada.

ROŚ.6220.15.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-09-08 09:33:34 | Data modyfikacji: 2015-09-08 09:35:42.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica i Ropczyce.


 

ROŚ.6220.9.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-06 14:09:12 | Data modyfikacji: 2015-09-08 09:35:42.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica i Ropczyce.


 

ROŚ.6220.9.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-08-06 14:00:50 | Data modyfikacji: 2015-08-06 14:07:07.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcyjnego Podzespołów metalowych wraz z częścią biurowo - socjalną i obiektami pomocniczymi zlokalizowanego w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej.

ROŚ.6220.10.2015

 

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2015-07-22 13:03:12 | Data modyfikacji: 2015-07-22 13:26:22.
Obwieszczenie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach.

 
SKMBT_C454e15071609290.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:25:38 | Data modyfikacji: 2015-07-22 13:26:22.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica i Ropczyce.

ROŚ.6220.9.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:17:53 | Data modyfikacji: 2015-05-29 12:21:06.
Obwieszczenie

 


 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. przebudowa i zamiana sposobu użytkowania wiaty na obiekt produkcyjno – magazynowy z częścią socjalno – biurowo – laboratoryjną  i kotłownią gazową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1634/11 i 1634/17 w Pustkowie.


 


 

 
SKMBT_C454e15041014100.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:11:32 | Data modyfikacji: 2015-04-10 15:15:07.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na warsztat mechaniki samochodowej na działce nr ew. 1219 obręb Ropczyce – Witkowice.


 

ROŚ.6220.2.2015

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2015-02-11 08:36:51 | Data modyfikacji: 2015-02-11 08:39:22.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji demontażu samochodów  i zużytego sprzętu elektronicznego  i elektrycznego na terenie istniejącego zakładu zajmującego się dystrybucją paliw stałych, zbieraniem i transportem odpadów w Ropczycach.


 

GPOŚ.6220.8.2014

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-12-22 14:51:13 | Data modyfikacji: 2014-12-22 15:10:38.
Obwieszczenie

Obwieeszczenie dotyczące wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji załadunku ropy na autocysterny na terenie Kopalni Ropy Naftowej Brzezówka, , na działce nr 1124/2 położonej w Brzezówce  w ramach zadania pn. „Przebudowa punktów nalewczych ropy naftowej na KRN Pławowice, Grobla, Nosówka I i II, Brzezówka, Grabownica”


 

GPOŚ.6220.9.2014

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:51:27 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:55:32.
Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące wydana decyzji środowiskowej znak: GPOŚ.6220.14.2014 z dnia 05 listopada 2014 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na  zakupie urządzenia – autoklaw.


 

 
GPOŚ.6220.14.2014.docx

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-05 14:57:51 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:55:32.
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu samochodów i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie istniejącego zakładu zajmującego się dystrybucją paliw stałych, zbieraniem i transportem odpadów w Ropczycach.

GPOŚ.6220.8.2014

 

Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:53:59 | Data modyfikacji: 2014-10-23 13:37:58.
Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:53:59
Data modyfikacji: 2014-10-23 13:37:58
ObowižEzuje od: 2014-10-23
Opublikowane przez: Magdalena Kuraszkiewicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: